ชื่อ - นามสกุล :นางวราภร คำปวง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :093-5697445 Email : tiwly.2000@ gmail.com
ที่อยู่ :
Telephone :093-569744
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่วนการศึกษา