ชื่อ - นามสกุล :วุฒิชัย ตุ้ยดา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :084-9112765 Email : pum.paw@gmail.com
ที่อยู่ :
Telephone :0849112765
Email :pum.paw@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด