ชื่อ - นามสกุล :นางอาริศราพรดิ์ สะเอียบคง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :081-9926042 Email : Littletree2551@gmail.com
ที่อยู่ :
Telephone :081-992604
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองคลัง