ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัมพร กัปปินะ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :086-4376751
ที่อยู่ :
Telephone :086-437675
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองคลัง