ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนา ยะกุมาร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
หน้าที่หลัก :062-2591229 Email : dump21rattana@gmail.com
ที่อยู่ :
Telephone :062-259122
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่วนการศึกษา