ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร โพรงแก้ว
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :061-2685575
ที่อยู่ :
Telephone :061-268557
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่วนการศึกษา