ชื่อ - นามสกุล :นางปัทมาภรณ์ สะเอียบคง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :084-3659623 Email : Pattamapong623@gmail.com
ที่อยู่ :
Telephone :084-365962
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
หน้าที่ในกลุ่ม : งานส่วนการศึกษา