ชื่อ - นามสกุล :นายสุรชาติ จะเฮิง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :093-1314220 Email : surachat7471@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
Telephone :093-131422
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง