ชื่อ - นามสกุล :นายจตุพล ใจเฉลา
ตำแหน่ง :นายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :093-1319327
ที่อยู่ :
Telephone :093-131932
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง