ชื่อ - นามสกุล :นายพีรพงศ์ มหัทธนบดี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :061-2891138
ที่อยู่ :
Telephone :061-289113
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง