ชื่อ - นามสกุล :นายอนวัช ขันทะรักษ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :086-1160681
ที่อยู่ :
Telephone :086-116068
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง