ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :081-8836956 Email : A9asomsak@gmail.com
ที่อยู่ :
Telephone :0818836956
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด