ชื่อ - นามสกุล :นายสมบัติ สร้อยเงิน
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :085-8301088
ที่อยู่ :
Telephone :085-830108
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด