ชื่อ - นามสกุล :นายศุภักษร ดอนแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
หน้าที่หลัก :093-1319756
ที่อยู่ :
Telephone :093-131975
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง