ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอชิรญาณ์ ศรีคำภา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :083-0668763
ที่อยู่ :
Telephone :083-066876
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองคลัง