ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทัศนีย์ นาระเดช
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :093-1689766 Email : nongpassm-t17@hotmail.com
ที่อยู่ :
Telephone :0931689766
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารงานทั่วไป