ชื่อ - นามสกุล :นายชุม สะเอียบคง
ตำแหน่ง :นายก อบต.สะเอียบ
หน้าที่หลัก :086-1880887
ที่อยู่ :2 ม.1 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
Telephone :086-188088
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารองค์กร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร