ชื่อ - นามสกุล :นายสมบัติ อินต๊ะปัญญา
ตำแหน่ง :รองนายก อบต.
หน้าที่หลัก :087-1917746
ที่อยู่ :99 ม.3 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
Telephone :087-191774
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารองค์กร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร