ชื่อ - นามสกุล :นายประเสริฐ แก้วกุฬา
ตำแหน่ง :รองนายก อบต.
หน้าที่หลัก :087-1914769
ที่อยู่ :17 ม.4 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
Telephone :087-191476
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารองค์กร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร