ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา
ตำแหน่ง :เลขานุการ นายกฯ
หน้าที่หลัก :095-6750659
ที่อยู่ :148 ม.6 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
Telephone :095-675065
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารองค์กร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารองค์กร