ชื่อ - นามสกุล :นายศักดิ์ณรงค์ อุดม
ตำแหน่ง :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
หน้าที่หลัก :089-2638109
ที่อยู่ :103 ม.4 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
Telephone :089-263810
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ
หน้าที่ในกลุ่ม : ประธานสภาฯ