ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาวดี ธรรมไชยางกูร
ตำแหน่ง :เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
หน้าที่หลัก :093-4319988
ที่อยู่ :
Telephone :093-431998
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.สะเอียบ
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขาสภาฯ