ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชลดา ขันทะรักษ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :087-1813473
ที่อยู่ :
Telephone :087-181347
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด