ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิชญา ขันทะรักษ์
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ
หน้าที่หลัก :098-7575061
ที่อยู่ :
Telephone :098-757506
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด