ชื่อ - นามสกุล :นางตุลารัตน์ แสงมณี
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :089-0199969 Email : jom-s@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
Telephone :0890199969
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด