ชื่อ - นามสกุล :นายวินัย มาสีแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
หน้าที่หลัก :064-2031477
ที่อยู่ :
Telephone :064-203147
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด