ชื่อ - นามสกุล :นายกำพล ขันคำนันต๊ะ
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
หน้าที่หลัก :095-2374220
ที่อยู่ :
Telephone :095-237422
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด