ชื่อ - นามสกุล :นายสุริยา มาสีแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
หน้าที่หลัก :091-0407097
ที่อยู่ :
Telephone :091-040709
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด