ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสลิลทิพย์ เสาวะระ
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
หน้าที่หลัก :097-0846798
ที่อยู่ :
Telephone :097-084679
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด