ชื่อ - นามสกุล :นายทัตพงษ์ ช่าวแพร่
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
หน้าที่หลัก :083-3227628
ที่อยู่ :
Telephone :083-322762
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด