ชื่อ - นามสกุล :นางสุกัญญา ออมแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
หน้าที่หลัก :080-2659264
ที่อยู่ :
Telephone :080-265926
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : สำนักปลัด