ชื่อ - นามสกุล :นายสาย ไชยชนะ
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่างไฟฟ้า)
หน้าที่หลัก :087-9515248
ที่อยู่ :
Telephone :087-951524
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกองช่าง